Pátek, 20. duben 2018 | Svátek má Marcela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 23. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
S človekom žijúcim skutočne bez Boha som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.
Krása je strašná vec. Diabol v nej zápasí s Bohom a bojiskom sú ľudské srdcia.
Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.
Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.
John Donne | Citáty o Bohu
Už to bolo dosť, že Boh bol najskôr pripodobnený človeku. Ale to, že človek bol pripodobnený Bohu, je ešte oveľa viac.
Paul Dirac
Boh je matematik...Matematika je prostriedok špeciálne prispôsobený na osvojenie si rôznych abstaktných pojmov, a čo sa toho týka, jej moc je neohraničená.
Andrej Dermek
Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.
Alfred Delp
Tí neotrasiteľne "veriaci", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.
Charles Darwin
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Cyril Jeruzalemský | Citáty o Bohu
V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.Sri Chinmoy
V každom okamihu Boh sníva vo svojom stvorení a cez neho.
Gilbert Keith Chesterton
Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.
Carlo Carretto
Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.
Carlo Carretto
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Carlo Carretto | Citáty o Bohu
Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.
Carlo Carretto
Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.
George W. Bush
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
Martin Buber
Úspech nie je meno Boha.
Louis Bouyer
Keď sa hlasná modlitba zvnútorňuje a očisťuje, prechádza do modlitby mlčania, ktoré charakterizuje stav jednoty s Bohom.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt