Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 19. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ján Pavol II. | Citáty o Bohu
S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.Ján Pavol II.
Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.
Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.
Ján Pavol II.
Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
Ján Pavol II.
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. [Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)]
Ján Pavol II. | Citáty o Bohu
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.
Ján Pavol I.
Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr "denným úsmevom".
Ján (apoštol)
Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (4,15)
Ježíš Kristus
Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku. (Terézia z Lisieux)
Ježíš Kristus
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Makximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. [Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą.]
Ježíš Kristus | Citáty o Bohu
Svätý Ignác hovorí: Pri jedle mysli na Ježiša. Zen hovorí: pri jedle mysli na jedlo. Sú tieto dva názory rozdielne? Nie je snáď Ježiš našou potravou? Nie je každé jedlo symbolom Eucharistie? Nie je Boh prítomný vo všetkom, čo jeme? Nie je každý náš skutok vyznaním viery? Rob to, čo robíš, a jedz, keď ješ. Ježiš je s tebou. (Anthony de Mello)Ježíš Kristus
Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh. (Richard Rohr)
Ježíš Kristus
Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Ak poznáme Boha, bez toho aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu. (Blaise Pascal)
Ježíš Kristus
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus | Citáty o Bohu
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)
Ježíš Kristus
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (5,8)
Janko Jesenský
Krajšie je byť charakterným a pritom mať úbohé písmo, ako mať úbohú dušu s krásnym písmom.
Tomáš Janovic
Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.
Ignác z Loyoly
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt