Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 18. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Konfucius | Citáty o Bohu
Bohov si vážim, ale držím sa od nich čo najďalej.Jan Amos Komenský
Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.
Maximilián Kolbe
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislal, alebo Makximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.
Maximilián Kolbe
K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka.
Rudyard Kipling
Ak máte v sebe prostú krásu a nič viac, máte asi to najlepšie, čo Boh stvoril.
Soren Kierkegaard | Citáty o Bohu
Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný.
Soren Kierkegaard
Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.
Soren Kierkegaard
Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne.
Tomáš Kempenský
Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Tomáš Kempenský
Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci.
Tomáš Kempenský | Citáty o Bohu
Ktorý tvor pod slnkom skusuje toľkú lásku, ako nábožná duša, ku ktorej prichádza Boh a kŕmi ju svojím osláveným telom.Tomáš Kempenský
Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu.
Max Kašparů
Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až... Boh miluje Už.
Ján z Kríža
Vrúcne si želám, aby ti Boh dal to, o čom vie iba On, že ti chýba na jeho česť.
Ján z Kríža
Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.
Ján z Kríža | Citáty o Bohu
Kto hľadá Boha a chce sa naďalej oddávať svojim chúťkam, hľadá ho v noci, ale v noci ho nenájde.
Ján z Kríža
Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.
Ján XXIII.
Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.
Ján XXIII.
Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom a mlčať s Bohom.
Ján XXIII.
Viera - to je jasno, ktoré prichádza od Boha.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt