Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu - 11. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Za starých čias zadávali matematické úlohy bohovia, napríklad zdvojenie kocky pre vymeranie rozmeru Délskeho obetného kameňa. Potom nastalo druhé obdobie, keď úlohy zadávali polobohovia: Newton, Euler, Lagrange. Teraz je tretia etapa, úlohy zadáva praktická činnosť.

Ludwig Wittgenstein
V kresťanstve hovorí Boh iba tak mimochodom človeku: nehraj tragédiu alebo nebo a peklo na zemi. Nebo a peklo som si vyhradil ja. (pravdepodobne v roku 1931)
Oscar Wilde
Usudzujem, že Pán Boh, keď tvoril človeka, precenil svoje možnosti.
Jan Werich
Boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať, a teraz to po ňom môže robiť hocaký blbec. [Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. (čes.)]
Franz Werfel
Pre tých, ktorí veria v Boha, je vysvetľovanie zbytočné. Pre tých, ktorí v Boha neveria, nie je možné vysvetlenie.
Simone Weilová | Citáty o Bohu
Stvorenia sa dorozumievajú vydávaním zvukov. Božím slovom je mlčanie.
George Washington
Je nemožné správne svetu vládnuť bez Boha a Biblie.
Mary Wardová
Svoj pokoj a mier nachádzame v Bohu, nie v ľuďoch.
Mary Wardová
Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia. (3.10.)
Mary Wardová
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu. (3.1.)
Mary Wardová | Citáty o Bohu
Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať. (21.7.)

Mary Wardová
Len tí, ktorí celkom patria Bohu, sú silní a súci na všetky tie dobré skutky, ktoré treba vykonať vo svete. (7.5.)
Mary Wardová
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti. (6.1.)
Mary Wardová
Boh si poslúži aj menej dokonalými vecami, aby dosiahol svoje zámery.
Mary Wardová
Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť. (22.10.)
Mary Wardová | Citáty o Bohu
Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie; preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo redšej nekonajme nič. (7.1.)
Mary Wardová
Boh má na všetko svoj čas. (5.5.)
Mary Wardová
Boh dáva každému všetko, čo si vyžaduje stav, ku ktorému je povolaný. (12.11.)
Mary Wardová
Najmúdrejší sú tí, ktorí Boha najlepšie poznajú. Najsilnejší sú tí, ktorí Boha najviac milujú.
Mary Wardová
Čo ťa vnútorne ruší a znepokojuje, neprichádza od Boha, lebo Boží Duch prináša so sebou upokojenie a úľavu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt