Sobota, 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 81. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Človek je nevyliečiteľne náboženský.

Scott Hann
Tak ako k nám Ježiš prichádza v skromnej hostii bez chuti, tak aj Duch Svätý niekedy pôsobí skrze monotónneho, nevýrazného kazateľa.
Stephen Hawking
Takže Einstein sa mýlil, keď povedal "Boh nehrá kocky." Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, že Boh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť. [So Einstein was wrong when he said "God does not play dice". Consideration of black holes suggests, not only that God does play dice, but that He sometimes confuses us by throwing them where they cant be seen. (en)]
Ernest Hemingway
Boh má prácu pre každého človeka.
Hérakleitos
Tento svet, ten istý pre všetkých, nevytvoril ani nikto z bohov, ani nikto z ľudí, ale vždy bol, je a bude: večne živý oheň zapaľujúci sa podľa miery a zhasínajúci podľa miery.
Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.
Adolf Hitler
Keď vidíš nášho vodcu, je to ako krásny sen. Zabúdaš na všetko, cítíš sa tak, ako by sa ti zjavil Boh.
Josef Hlouch
Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.
Josef Hlouch
Snaž sa povzniesť k Bohu a Boh sa postará o tvoje veci.
Victor Hugo
Boh stvoril vodu - človek víno.
Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu.

Victor Hugo
Lebo slovo je Slovo a Slovo je Boh.
Basil Hume
Modlitba znamená snažiť sa pozdvihnúť srdce a myseľ k Bohu.
Ignác z Loyoly
Nič veľkého pre Boha nevykoná, kto sa bojí ľudí.
Ignác z Loyoly
Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.
Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
Ignác z Loyoly
Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Ignác z Loyoly
Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje v všetkých ľudí a všade.
Ignác z Loyoly
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Ignác z Loyoly
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt