Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 80. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.

František Saleský
Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.
František Saleský
Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou a útechou.
František Saleský
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
František Saleský
Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
František Saleský
Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že čokoľvek robia, dopúšťajú sa určitého druhu modloslužby. Stvoria si toľko modiel, koľko vecí robia.
František Saleský
Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.
František Saleský
Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.
František Saleský
Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku je veľmi riskantné.
Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.

František Saleský
Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha.
František Saleský
Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa.
Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.
Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.
Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.
Johann Wolfgang Goethe
Pohľad na zamilovaných je divadlom pre bohov.
Romano Guardini
Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša.
Romano Guardini
Človek je reč, ktorú možno preložiť do Boha.
Romano Guardini
Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt