Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 77. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Keď človek žiada od Boha utrpenie, má istotu, že bude vždy vypočutý.

Dietrich Bonhoeffer
Cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých.
Dietrich Bonhoeffer
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Giovanni Bosco
Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti.
Giovanni Bosco
K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.
Keď sa hlasná modlitba zvnútorňuje a očisťuje, prechádza do modlitby mlčania, ktoré charakterizuje stav jednoty s Bohom.
Martin Buber
Úspech nie je meno Boha.
George W. Bush
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
Carlo Carretto
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Carlo Carretto
Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.
Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.

Carlo Carretto
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Carlo Carretto
Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.
Gilbert Keith Chesterton
Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.
Sri Chinmoy
V každom okamihu Boh sníva vo svojom stvorení a cez neho.
V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.
Charles Darwin
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Alfred Delp
Tí neotrasiteľne "veriaci", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.
Andrej Dermek
Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.
Andrej Dermek
Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt