Pátek, 20. duben 2018 | Svátek má Marcela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 7. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Procento pochybností: 1. Nevěř ani polovině z toho, co říká muž při drinku. 2. Nevěř ničemu, co říká v posteli.John Lennon
Nevěř nikomu, komu je nad třicet.
Jan Amos Komenský
Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek společná snášenlivost.
Franz Kafka
Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce.
Victor Hugo
Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.
Někdo tvrdí, že Bůh je láska. Někdo že láska je Bůh. A já říkám, že láska je posvátná.
Markýza du Deffand
Je božské milovat, ale ďábelské je komplikovat si láskou život.
Denis Diderot
Nevěřte nikomu, kdo se rozhodl zavést pořádek. Předpisovat to neznamená nikdy nic jiného než povýšit se na pána druhých a omezovat je.
Dante Alighieri
Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.
Erich von Däniken
Víra je věc jednotlivce.
Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě.Leo Buscaglia
Rodiče po celý život přehlížejí bezstarostnost svých dětí. Děti přehlížejí panovačnost svých rodičů. Milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi. Činíme tak proto, že své protějšky milujeme a víme, že ani my nejsme dokonalí.
Honoré de Balzac
Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.
John Wesley
Bližní - to není jen tvůj přítel, příbuzný nebo známý; to není jen člověk ctnostný, přátelský; to není jen ten, kdo tě má rád a kdo ti neodmítne žádnou laskavost, nýbrž každá lidská bytost, každá duše, kterou Bůh stvořil. Ba i ten, kterého jsi nikdy neviděl, jehož neznáš ani jménem ani od vidění, i ten, který s tebou jedná zle a pronásleduje tě, patří mezi tvé bližní. Také jeho máš milovat jako sebe samého s vytrvalou touhou po tom, aby i on byl blažený a šťastný v každém směru, a s bezmeznou snahou ochránit jej před vším, co by jej mohlo na těle či na duchu zarmoutit nebo zranit. John Wesley, Kázání
Voltaire
Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník s hlupákem.
Jsem přesvědčen (málo naplat, jsem věřící křesťan) že Bůh je schopen stvořit svět ve vteřině, během sedmi dnů nebo, jestli chcete, během evoluce. Čas vnímám tak, že se v určitém slova smyslu nacházíme v šesti dnech stvoření. Připomíná mi to nějakou fugu, choreografii. Neustále vznikají nové druhy.
Henry David Thoreau
Tisíckrát sekne do větví zla ten, kdo má namířeno na kořen, a možná že ten, kdo věnuje nejvíce času a peněz nuznému, svým způsobem života nejvíce rozplizuje bídu, kterou se marně snaží zmírniti. Je jako pobožný otrokář, který obětuje výnos každého desátého otroka na to, aby ostatní nemusili v neděli pracovati.
Terezie z Ávily
Ničím se neznepokojuj,ničím se nermuť,všechno pomíjí,Bůh se ale nemění.
Niccolo Machiavelli
Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyšet chtějí.
Matka Tereza
Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit… Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje v službě Bohu, která pramení v Bohu a každém nachází Boha a dotýká se Boha. Musíme se dostat k lidskému srdci, a to správným způsobem: láska se dokazuje skutky.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt