Čtvrtek, 20. říjen 2016 | Svátek má Vendelín Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 65. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.

George Orwell
Bůh je moc.
Fernando Pessoa
Nejbídnější ze všech potřeb - potřeba se svěřovat se a zpovídat. Je to potřeba duše být vnější.
Karel Poláček
Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží.
Žarko Petan
Pokud jde o víru v lepší časy, jsem ateista.
Svět je mou vlastí, dobro činit je mým náboženstvím.
Alexander Pope
Chybovati jest lidské, odpouštěti božské.
Alexander Pope
Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.
Alexander Pope
Mýlit se je lidské, promíjet je boží.
Blaise Pascal
Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Nevěrec věřiti musí nejvíce.

Blaise Pascal
Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.
Blaise Pascal
To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.
Blaise Pascal
Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá, bázlivý, smělý.
Jean Paul
Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.
A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
Cesare Pavese
Náboženství spočívá ve víře, že cokoli se děje - je mimořádně důležité.
Cesare Pavese
Čím hlouběji jsme klesli, o to je víc v sázce. Dotýkáme se dna. Když je všechno ztraceno, najdeme sebe. A aby k tomu člověk došel, aby se stal Bohem, stačí, aby se dotkl dna, aby se poznal až do dna.
Jan Procházka
Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo.
Pavlenko
Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic nepředstírá.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt