Úterý, 24. duben 2018 | Svátek má Jiří Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 6. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte. Metoda doktora Téra a profesora Péra [Believe nothing you hear, and only one-half that you see.]George S. Patton
Nechť má Bůh slitování s mými nepřáteli, neboť já je mít nebudu.
Clive Staples Lewis
Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. [z knihy Problém bolesti, str. 74]
Ježíš Kristus
Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. - Marek 7, 6
Karl Jaspers
Církve jsou pro všechny, filosofie pro jedince.
Protože politik nikdy nevěří tomu, co říká, je překvapen, když se mu věří na slovo.
Viktor Frankl
Postavte člověka před zrcadlo a odstraňte z jeho života veškeré povědomí o Bohu, andělech a démonech. A pak mu můžete říci: Teď máš před sebou svého nejnelítostnějšího soudce.
Anatole France
Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích.
Peter Demetz
Rudolf II. byl podivín, ale já ho chápu. Měl v sobě jádro, hledal něco a našel to z části v umění, z části v náboženskosti, ne v náboženství. Něco urputně hledal, až se z toho zbláznil.
Hans Christian Andersen
Život každého člověka je pohádka napsaná Boží rukou.
Boh, ktorý bol tridsať rokov murárom a tesárom, si poradí aj s troskami mojej duše.Jan Maria Vianney
Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.
Matka Tereza
Všichni jsme tužkou v ruce Boží.
Terezie z Ávily
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.
Sókratés
Nyní je čas - pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.
Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.
Osho
Filozofie náboženství byla vždy orientována na smrt místo na život. Náboženství učí, že důležité je to, co přichází po životě, zatímco to, co se stane před smrtí, nemá žádný význam. Dosud náboženství uctívalo smrt, ale neprojevovalo žádnou úctu k životu. Nikde nenacházíme radostné přijímání květů a plodů života; všude nacházíme úporné lpění na mrtvých květech. Naše životy jsou nápisy na hrobech mrtvých květů.
Osho
Křesťané říkají, že se Ježíš nikdy nesmál. Tomu nevěřím - nebyl přece osel. Byl to jeden z největších a nejinteligentnějších lidí, kteří kdy chodili po zemi. Musel se smát, a určitě se smál rád.
Jan Masaryk
Církve mi moc připomínají politické partaje. Každá hlásá, že je samospasitelná.
Martin Luther
Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt