Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 54. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.

Sylvia Plathová
Mluvím k Bohu, ale nebe je prázdné.
Pavlenko
Člověk může věřit vlastním silám, jen pokud si nic nepředstírá.
Jan Procházka
Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo.
Cesare Pavese
Čím hlouběji jsme klesli, o to je víc v sázce. Dotýkáme se dna. Když je všechno ztraceno, najdeme sebe. A aby k tomu člověk došel, aby se stal Bohem, stačí, aby se dotkl dna, aby se poznal až do dna.
Náboženství spočívá ve víře, že cokoli se děje - je mimořádně důležité.
Pavel z Tarsu
A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
Jean Paul
Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.
Blaise Pascal
Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá, bázlivý, smělý.
Blaise Pascal
To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.
Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.

Blaise Pascal
Nevěrec věřiti musí nejvíce.
Blaise Pascal
Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Alexander Pope
Mýlit se je lidské, promíjet je boží.
Alexander Pope
Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.
Chybovati jest lidské, odpouštěti božské.
Thomas Paine
Svět je mou vlastí, dobro činit je mým náboženstvím.
Žarko Petan
Pokud jde o víru v lepší časy, jsem ateista.
Karel Poláček
Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží.
Fernando Pessoa
Nejbídnější ze všech potřeb - potřeba se svěřovat se a zpovídat. Je to potřeba duše být vnější.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt