Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 54. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Čím hlouběji jsme klesli, o to je víc v sázce. Dotýkáme se dna. Když je všechno ztraceno, najdeme sebe. A aby k tomu člověk došel, aby se stal Bohem, stačí, aby se dotkl dna, aby se poznal až do dna.Cesare Pavese
Náboženství spočívá ve víře, že cokoli se děje - je mimořádně důležité.
Pavel z Tarsu
A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
Jean Paul
Lidé vyžadují jen v prvních týdnech od hofmistra, knížete, faráře ap. zvláštní přednosti; poté může vše zůstat při starém.
Blaise Pascal
Člověk je od přirozenosti důvěřivý, nedůvěřivá, bázlivý, smělý.
To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.
Blaise Pascal
Víra zahrnuje mnoho pravd, které si zdánlivě odporují... Víra ovšem říká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim.
Blaise Pascal
Nevěrec věřiti musí nejvíce.
Blaise Pascal
Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Alexander Pope
Mýlit se je lidské, promíjet je boží.
Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.Alexander Pope
Chybovati jest lidské, odpouštěti božské.
Thomas Paine
Svět je mou vlastí, dobro činit je mým náboženstvím.
Žarko Petan
Pokud jde o víru v lepší časy, jsem ateista.
Karel Poláček
Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží.
Nejbídnější ze všech potřeb - potřeba se svěřovat se a zpovídat. Je to potřeba duše být vnější.
George Orwell
Bůh je moc.
George Orwell
Tajemství vládnutí spočívá totiž v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.
Zdeňka Ortová
I věřící nakupují za nekřesťanské ceny.
Sean O’Casey
Smích je nejcennějším darem božím.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt