Pátek, 28. říjen 2016 | Svátek má Státní svátek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 42. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Už to bolo dosť, že Boh bol najskôr pripodobnený človeku. Ale to, že človek bol pripodobnený Bohu, je ešte oveľa viac.

Paul Dirac
Boh je matematik...Matematika je prostriedok špeciálne prispôsobený na osvojenie si rôznych abstaktných pojmov, a čo sa toho týka, jej moc je neohraničená.
Andrej Dermek
Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť.
Andrej Dermek
Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.
Alfred Delp
Tí neotrasiteľne "veriaci", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Cyril Jeruzalemský
V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.
Sri Chinmoy
V každom okamihu Boh sníva vo svojom stvorení a cez neho.
Gilbert Keith Chesterton
Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.
Carlo Carretto
Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.

Carlo Carretto
Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.
Carlo Carretto
Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.
Carlo Carretto
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
George W. Bush
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
Úspech nie je meno Boha.
Louis Bouyer
Keď sa hlasná modlitba zvnútorňuje a očisťuje, prechádza do modlitby mlčania, ktoré charakterizuje stav jednoty s Bohom.
Giovanni Bosco
K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.
Giovanni Bosco
Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti.
Dietrich Bonhoeffer
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt