Sobota, 26. květen 2018 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 42. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Tí neotrasiteľne "veriaci", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.Charles Darwin
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Cyril Jeruzalemský
V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.
Sri Chinmoy
V každom okamihu Boh sníva vo svojom stvorení a cez neho.
Gilbert Keith Chesterton
Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.
Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.
Carlo Carretto
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Carlo Carretto
Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.
Carlo Carretto
Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.
Carlo Carretto
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.Martin Buber
Úspech nie je meno Boha.
Louis Bouyer
Keď sa hlasná modlitba zvnútorňuje a očisťuje, prechádza do modlitby mlčania, ktoré charakterizuje stav jednoty s Bohom.
Giovanni Bosco
K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.
Giovanni Bosco
Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti.
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Dietrich Bonhoeffer
Cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých.
Léon Bloy
Keď človek žiada od Boha utrpenie, má istotu, že bude vždy vypočutý.
Otto von Bismarck
My Nemci sa nebojíme nikoho na svete okrem Boha. [Wir Deutschen fürchten Gott, sonst aber Nichts in der Welt (nem.)]
Georges Bernanos
Boh nás nezahŕňa ničím iným, než láskou.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt