Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 37. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ježiš sedemnásťkrát hovorí "nasledujte ma!". Ani raz nepovedal "uctievajte ma!". (Richard Rohr)

Ježíš Kristus
Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Ježiš nerozdával fary a tituly, ale poslal apoštolov do sveta. Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. (Anton Srholec)
Ježíš Kristus
Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh. (Richard Rohr)
Ježíš Kristus
Ježiš na vás stále čaká v tichu. (Matka Tereza)
Ježiš je radosť, na ktorej máme mať podiel. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Ježiš chce teba a nie tvoju prácu. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal. (Anton Srholec)
Ježíš Kristus
Ježiš Kristus bol extrémistom lásky, prorok Ámos bol extrémistom spravodlivosti. Nejde teda o to, či sme extrémisti, ale o to, akí sme extrémisti. Sme extrémisti nenávisti alebo lásky? (Martin Luther King)
Ježíš Kristus
Jeden z nás, Ježiš, náš brat, prenikol aj ako človek do Božej večnosti. A v spojení s ním máme k večnosti prístup aj my cez jeho Cirkev. (Ján Chryzostom Korec)
Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil. (Richard Rohr)

Ježíš Kristus
Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek. (Chiara Lubichová)
Ježíš Kristus
Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša. (Romano Guardini)
Ježíš Kristus
Byť na kríži s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži. (Páter Pio)
Ježíš Kristus
Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. (Benedikt XVI.)
Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Ak poznáme Boha, bez toho aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu. (Blaise Pascal)
Ježíš Kristus
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)
Ježíš Kristus
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (5,8)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt