Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 35. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Vrúcne si želám, aby ti Boh dal to, o čom vie iba On, že ti chýba na jeho česť.

Ján z Kríža
Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.
Ján z Kríža
Kto hľadá Boha a chce sa naďalej oddávať svojim chúťkam, hľadá ho v noci, ale v noci ho nenájde.
Ján z Kríža
Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.
Ján XXIII.
Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.
Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom a mlčať s Bohom.
Ján XXIII.
Viera - to je jasno, ktoré prichádza od Boha.
Ján Pavol II.
S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.
Ján Pavol II.
Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.
Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.
Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. [Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)]
Ján Pavol II.
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.
Ján Pavol II.
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.
Ján Pavol II.
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju.
Ján Pavol I.
Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie "dennou tragédiou", ale skôr "denným úsmevom".
Ján (apoštol)
Boh je láska, a kto zostáva v láske zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (4,15)
Ježíš Kristus
Žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako Ježišov človek. (Anton Srholec)
Ježíš Kristus
Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku. (Terézia z Lisieux)

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt