Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 31. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Ježiš chce teba a nie tvoju prácu.

Matka Tereza
Ja som nemusela hľadať Ježiša on našiel mňa.
Matka Tereza
Ja nie som nič iné, iba malá ceruza v Božích rukách. To on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.
Matka Tereza
Boh potrebuje našu prázdnotu a poníženosť, nie našu skvelosť.
Matka Tereza
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Boh má svoj vlastný spôsob ako zviditeľniť svoje dielo.
Matka Tereza
Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.
Matka Tereza
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.
Matka Tereza
Večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: Čo som dnes urobil pre Ježiša, a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia.
Matka Tereza
Nechováme sa k chudobným ako k naším smetiakom, kde dávame všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť? ... Delíme sa s chudobnými tak ako sa Ježiš rozdelil so mnou?
Náboženstvo je ópium ľudstva.

Panna Mária
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju. (Ján Pavol I.)
Panna Mária
Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom. (Jean Vanier)
Martin Luther
Tu stojím, ináč nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj.
Chiara Lubichová
Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek.
Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Trojice, a to nielen jednotlivca, ale i spoločnosť.
Chiara Lubichová
Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie: on dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno.
Chiara Lubichová
Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske.
Chiara Lubichová
Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali byť dokonalí v láske k Bohu a ku každému bratovi, vykonali by sme všetko.
Chiara Lubichová
Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt