Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 31. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.Matka Tereza
Boh má svoj vlastný spôsob ako zviditeľniť svoje dielo.
Matka Tereza
Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.
Matka Tereza
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.
Matka Tereza
Večer pred spaním, jednoducho spýtajte sa: Čo som dnes urobil pre Ježiša, a čo som dnes urobil s Ježišom? Pozrite sa na svoje ruky. To je najlepšie spytovanie svedomia.
Nechováme sa k chudobným ako k naším smetiakom, kde dávame všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť? ... Delíme sa s chudobnými tak ako sa Ježiš rozdelil so mnou?
Karl Marx
Náboženstvo je ópium ľudstva.
Panna Mária
Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev - a milujme ju. (Ján Pavol I.)
Panna Mária
Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom. (Jean Vanier)
Martin Luther
Tu stojím, ináč nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj.
Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek.Chiara Lubichová
Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Trojice, a to nielen jednotlivca, ale i spoločnosť.
Chiara Lubichová
Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie: on dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno.
Chiara Lubichová
Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske.
Chiara Lubichová
Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali byť dokonalí v láske k Bohu a ku každému bratovi, vykonali by sme všetko.
Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý.
Georg Christoph Lichtenberg
Hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu, vďačíme za všetko zlo na svete.
Georg Christoph Lichtenberg
Boh stvoril človeka k obrazu svojmu, filozofi to robia presne naopak, vytvárajú Boha k svojmu obrazu.
Gertrud von Le Fort
Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.
Hans Küng
Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt