Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 30. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Je veľmi decentné, že Boh sa učil grécky, keď sa chcel stať spisovateľom. A tiež, že sa to nenaučil lepšie.

Friedrich Nietzsche
Boh je mŕtvy a vy ste ho zabili! Ako sa utešíme? Zavliekli ste ho do svojich chrámov a tam ste ho zabili!
Friedrich Nietzsche
Byť vzdelaný znamená nedať na sebe poznať, aký úbohý a hrozný človek je, aký je dravý v nenásytnosti a sebeckosti.
Isaac Newton
Za starých čias zadávali matematické úlohy bohovia, napríklad zdvojenie kocky pre vymeranie rozmeru Délskeho obetného kameňa. Potom nastalo druhé obdobie, keď úlohy zadávali polobohovia: Newton, Euler, Lagrange. Teraz je tretia etapa, úlohy zadáva praktická činnosť. (Pafnutij Ľvovič Čebyšov)
Robert Nemcsics
Keď sme začali rokovať s Kórejčanmi, ponúkli sme im štyri alebo päť lokalít. Žilinu sme veľkým oblúkom obišli. Agentúre SARIO som dokonca zadal úlohu, aby vypracovala analýzu, akým spôsobom vieme vykúpiť pozemky. Výsledkom bolo, že to bude päťročný proces. Rusko dokonca tvrdil, že nijaká podobná analýza neexistuje. Po tom, ako som odišiel z ministerstva, sa ma zahraniční investori často pýtali, či som bol viazaný nejakými inými pravidlami. Jeden z viceprezidentov KIA mi dokonca povedal, že po mne prišiel Pán Boh. My sme licitovali položku po položke - napríklad výšku príspevku na novovytvorené pracovné miesta. Napriek tomu nám kórejská strana nikdy nepovedala, že pôjde inam. Ruskov problém bol v tom, že okamžite ukázal investorovi cestu, ako môže dosiahnuť maximum. (september 2005)
Spoľahlivý priateľ je skutočným obrazom Boha.
Thomas Feverel Merton
Slová, ktoré prichádzajú od Boha, sú plné mlčania a samy nás nabádajú, aby sme mlčali.
Menander
Koho bohovia milujú, umiera mladý.
Anthony de Mello
Sv. Ignác hovorí: Pri jedle mysli na Ježiša.
Maria Dominika Mazzarellová
Neustále povzbudzujte sestry, aby boli pokorné, poslušné, aby milovali prácu, aby jednali s poctivými úmyslami, aby boli úprimné a poctivé vo všetkom. Nech sú stále veselé, napomínajte vždy s láskou, ale chyby neospravedlňujte. Hneď napravená chyba je často ničím, ale keď sa nechá, zapustí korene a stojí to mnoho úsilia sa jej zbaviť. Buďte veselé, nemajte strach, keď sa vám nepodarí zlepšiť chyby hneď, bojujte s nimi rozhodne, ale nikdy sa s nimi nezmierujte. Odvahu a veľkú dôveru v Boha a ducha pokory a uvidíte, že všetko pôjde dobre.
Všetko robte tak, ako najlepšie viete, ostatné prenechajte Bohu.

Matka Tereza
Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.
Matka Tereza
Svätosť je v tom, že robíme s úsmevom to, čo Boh chce. Niekedy je ale ťažko sa usmievať.
Matka Tereza
Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.
Matka Tereza
Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh!
Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu.
Matka Tereza
Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.
Matka Tereza
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme, ako on miluje, ak pomáhame, ako on pomáha, ak dávame ako on dáva, ak slúžime, ako on slúži.
Matka Tereza
Láska k Ježišovi má natoľko napĺňať našu myseľ i srdce, že už viac nebudeme venovať pozornosť ľudským citom. Sám Ježiš bude žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu darovali.
Matka Tereza
Ježiš je radosť, na ktorej máme mať podiel.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt