Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 28. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Keď milujeme, približujeme sa k Bohu, prameňu a ohnisku každej lásky.Samuel (biblia)
Dávid vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov... A Filištínec hovoril Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A preklínal Dávida svojimi bohmi... Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. (1. Sam 17,43-45)
Bertrand Russell
Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, ale skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.
Pau del Rosso
V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.
Pau del Rosso
Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.
Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
Richard Rohr
Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.
Richard Rohr
Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil.
Ralph Washington Sockman
Jemnosť je božská vlastnosť: nič nie je silnejšie než jemnosť a nič nie je jemnejšie než skutočná sila.
Karl Rahner
To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.
K čomu Boh povoláva človeka, k tomu dá i schopnosť a potrebné vnútorné i vonkajšie milosti.Michel Quoist
Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti.
Pytagoras
Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou.
Publilius Syrus
Milovať a byť rozumný nedokáže ani Boh.
Platón
Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť - žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.
Veľkým škandálom našej doby je, že Cirkev stratila robotnícku triedu.
Pius XI.
Katolícka akcia je organizovaná účasť laikov na hierarchickom apoštoláte Cirkvi mimo politických strán a nad nimi, aby sa ustanovilo všeobecné kráľovstvo Ježiša Krista.
Pius XI.
Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre6, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy.
Pius XI.
Kto rasu alebo národ, alebo štát, alebo štátnu formu, alebo nositeľov štátnej moci, alebo iné hodnoty spoločenského života - ktoré v rámci pozemského poriadku zaujímajú dôležité a ctihodné postavenie - vytrháva z ich pozemskej hodnotovej stupnice a robí z nich najvyššiu normu všetkých ostatných, aj náboženských hodnôt a modloslužobnícky ich zbožňuje, ten prevracia a falšuje Bohom vytvorený a Bohom ustanovený poriadok. Taký človek má ďaleko k pravej viere v Boha a k chápaniu života, ktoré by bolo v súlade s touto vierou.
Max Picard
Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikaldom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt