Pondělí, 24. říjen 2016 | Svátek má Nina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 28. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!

Zdenka Cecília Schelingová
Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.
Jean-Paul Sartre
Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.
George Sandová
Keď milujeme, približujeme sa k Bohu, prameňu a ohnisku každej lásky.
Samuel (biblia)
Dávid vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých kameňov... A Filištínec hovoril Dávidovi: "Čo som pes, že ideš proti mne s palicou?" A preklínal Dávida svojimi bohmi... Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: "Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. (1. Sam 17,43-45)
Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, ale skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.
Pavol Rusko
O antidiskriminačnom zákone: "Je to výrazná významná požiadavka Európy, ktorá do veľkej miery bude vyžadovať takýto zákon a navyše je aj praktický a opäť bude celá spoločnosť rozdelená kvôli dvom vetám a kvôli sexuálnej orientácií a zákazu diskriminácie kvôli sexuálnej orientácií. Veď mne gayovia nikdy nič zlé nerobili a ani mi neublížili. A ja nevidím dôvod, prečo by som z nich mal robiť ľudí druhej kategórie? Veď Boh nás všetkých stvoril rovnako a má nás rovnako rád. Keď zoberiem argumentáciu tých, ktorí hovoria, že toto je problém." [9. jún 2003]
Pau del Rosso
V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.
Pau del Rosso
Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je milovať Boha a blížneho. Aby sme to však dokázali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme posilniť modlitbou a rozjímaním.
Richard Rohr
Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.

Richard Rohr
Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil.
Ralph Washington Sockman
Jemnosť je božská vlastnosť: nič nie je silnejšie než jemnosť a nič nie je jemnejšie než skutočná sila.
Karl Rahner
To, čo si 60 % až 80 % súčasníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.
Apolónia Radermecherová
K čomu Boh povoláva človeka, k tomu dá i schopnosť a potrebné vnútorné i vonkajšie milosti.
Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti.
Pytagoras
Bohovia dali človeku dve ruky, aby ich neobťažoval s každou maličkosťou.
Publilius Syrus
Milovať a byť rozumný nedokáže ani Boh.
Platón
Keby niektorý z bohov povedal: čomu dáš prednosť - žiť ďalej s tým, čo máš, alebo ihneď zomrieť, keby ti nemalo byť dožičené nadobudnúť ešte niečo väčšie, voľ radšej smrť.
Pius XI.
Veľkým škandálom našej doby je, že Cirkev stratila robotnícku triedu.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt