Úterý, 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 27. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Kresťan bez milosti je ako katedrála bez Boha či auto bez benzínu.

Anton Srholec
Ježiš nerozdával fary a tituly, ale poslal apoštolov do sveta. Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne.
Anton Srholec
Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal.
Anton Srholec
Čím som starší, tým viac si uvedomujem súvislosti, prepojenia a príbuzenstvo všetkých ľudí, bez rozdielu na orientáciu, rasu či náboženstvo.
Anton Srholec
Ak deťom zoberiete Boha, prežijú svoj život v strachu, a keď dosiahnu svoje ciele, zistia, že z nich nemajú plnú radosť.
Príroda je najozajstnejší boh.
Carl Spiecker
Každý, kto má druhého rád opakuje po Bohu tvorivé ja - ťa - chcem.
Carl Spiecker
Čo v Božom svetle zadržíme, je tiež Božím svetlom prežiarené.
Sókratés
Kto sa vie zbaviť prebytočného, je najbližšie k bohom.
Ján Slota
Ja si myslím, že aj Pán Boh zariadil, že už majú hladinu mora nad pevnou zemou, po čase sa ľadovce roztopia a takúto zvrhlú zem zmietnu z povrchu zemského.
Už v roku 1248 jeden franský biskup sa po návšteve Karpatskej kotliny čudoval, ako mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom. Myslel tým starých Maďarov, lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonca.

Angelus Silesius
Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne.
Angelus Silesius
Boh tak prevyšuje všetko, že sa to nedá ani vypovedať. Preto sa k nemu utiekaj radšej mlčky.
Fulton J. Sheen
V Spojených štátoch niet ani sto ľudí, ktorí nenávidia Katolícku cirkev, ale sú ich milióny, ktorí nenávidia to, čo myslia, že Katolícka cirkev je. [There are not over a hundred people in the United States who hate the Catholic Church. There are millions, however, who hate what they wrongly believe to be the Catholic Church. (angl.)]
Fulton J. Sheen
Na dobré manželstvo sú potrební traja: on, ona a Boh.
Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.
Lorenzo Scupoli
Mlčanie je priateľom toho, kto nedôveruje sebe a dôveruje Bohu.
Tvoja minulosť je ukrytá v Kristovom srdci a o tvoju budúcnosť sa Boh už postaral. Lebo si povolaný k slobode.
Neboj sa, dôvera je na dosah a s ňou šťastie. Áno, Boh chce, aby sme boli šťastný. (Pramene Taizé, 85)
Arthur Schopenhauer
Všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt