Středa, 25. duben 2018 | Svátek má Marek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 26. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.Tomáš Akvinský
Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu.
Tomáš Akvinský
Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.
Jozef Tiso
...krivdy a násilie páchané za jeho prezidentovania zaťažujú jeho dušu kňaza, zneucťujú jeho vlasť, diskreditujú klérus a poškodzujú cirkev doma i v zahraničí
Jozef Tiso
V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol vždy verný tejto zásade: za Boha, za národ, vždy, všade a v každom ohľade.
Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.
Terezie z Lisieux
Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.
Terezie z Lisieux
Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu.
Terezie z Lisieux
Boh mrhá svojimi najväčšími pokladmi a dáva nám ich zadarmo.
Tertullianus
Syn boží bol ukrižovaný: Nehanbím sa, pretože je to hanebné. Zomrel syn boží: je to neuveriteľné pretože je to nemožné. A pochovaný vstal zmŕtvych: je to isté, pretože je to nemožné. [lat: Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.]
Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.Pierre Teilhard de Chardin
Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.
Duch Svätý
Tak ako k nám Ježiš prichádza v skromnej hostii bez chuti, tak aj Duch Svätý niekedy pôsobí skrze monotónneho, nevýrazného kazateľa. (Scott Hann)
Edith Steinová
Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie.
Edith Steinová
Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.
Žijem uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr ako Ježišov človek.
Anton Srholec
Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori.
Anton Srholec
Kresťan bez milosti je ako katedrála bez Boha či auto bez benzínu.
Anton Srholec
Ježiš nerozdával fary a tituly, ale poslal apoštolov do sveta. Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne.
Anton Srholec
Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt