Čtvrtek, 27. říjen 2016 | Svátek má Šarlota a Zoe Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 21. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách.

Gianna Berettová Mollová
Gianna nebyla blahořečena pouze proto, že zemřela a obětovala život, aby zachránila své dítě, nýbrž proto, že se celá léta, den po dni, snažila - a také se jí to dařilo - odevzdat se do vůle Boží. Boha milovala a sloužila každému z jeho stvoření i v maličkostech, přičemž naprosto důvěřovala v Boží prozřetelnost i v těch nejprostších a nejpokornějších činech každodenního života v rodině i ve své profesi.
Tomáš Garrigue Masaryk
Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.
Karl Marx
Náboženské utrpení je současně výrazem skutečného utrpění a protestem proti skutečnému utrpení. Náboženství je vzdychem utlačeného tvora, srdcem světa bez srdce a duší podmínek bez duše. Je opiem lidstva!
Benito Mussolini
Bůh není! A jestli je, dávám mu 5 minut na to, aby mě srazil bleskem.
Díky lékařské vědě, chirurgii a hygieně jsme dosáhli neuvěřitelných úspěchů v růstu obyvatelstva. Kontrolujeme smrt, a teď musíme tuto kontrolu vyvážit kontrolou porodnosti.
Jan Masaryk
(O Stalinovi) On je ovšem taky něco jako papež. Hlava nejnesvětější církve. Ale já vám povím pravdu. Já nikdy nedovedl vidět jenom to špatné na Napoleonovi a nějak taky nemůžu hodit Stalina do jednoho pytle s Hitlerem. Někdy se mi dokonce zdálo, že jsem mu v očích zahlédl něco jako jiskřičku lidskosti. Ale možná, že se mýlím. Čertovi taky svítají očička a možná, že právě pro tohle je Stalin ještě nebezpečnější, než si myslíme.
Georg Christoph Lichtenberg
Práce se musí zařídit tak, aby člověka obšťastňovala. Dnešní lidé věří, že se práce musí zařídit tak, aby přinášela co nejvíce užitku.
Martin Luther
Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.
Martin Luther
Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.
Nemáme v úmyslu zasahovat do vnitřního fungování katolické církve, ale vracení těch, kteří popírali holocaust zpět do církve, vrhlo stín na vztahy mezi Židy a katolíky. (reakce na zrušení exkomunikace Richarda Williamsona Benediktem XVI.)

Karel Kryl
Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže.
Pavel Kosorin
Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat.
Pavel Kosorin
Bůh není klaun, aby pro naše potěšení udělal cokoli.
Pavel Kosorin
Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne.
Na Bohu se mi líbí, že svoji štědrost neprojevuje jen na vánoce
Pavel Kosorin
Musíte vydržet - Bůh nikdy netrhá nezralé ovoce.
Pavel Kosorin
Bůh vidí všechno, protože si před ničím nezakrývá oči.
Pavel Kosorin
Boží slovo můžete umlčet, ale ne přemluvit.
Pavel Kosorin
Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt