Neděle, 23. říjen 2016 | Svátek má Teodor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 14. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.

Antoine de Saint-Exupéry
Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu.
Albert Einstein
Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.
Chalíl Džibrán
Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: som v srdci Boha.
Sri Chinmoy
Objav mojej mysle: Boh mi dal ťažké bremená. Objav môjho srdca: Boh mi dal silné ramená.
Budúcnosť cirkvi nemôže a nebude utvárana tými, ktorí iba vyrábajú recepty, ktorí sa len prispôsobujú danej situácii, ktorí iba kritizujú druhých, ale seba pokladajú za neomylné meradlo.
Benedikt XVI.
Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou duše. [Prejav pred akademikmi na univerzite v Regensburgu (12. september 2006).]
Benedikt XVI.
Kto sa bojí Boha, nemá strach. [Príhovor veriacim na námestí sv. Petra v Ríme (22. jún 2008)]
Benedikt XVI.
Krista a Cirkev nemožno od seba navzájom oddeliť. "Ježiš áno, Cirkev nie", ktorý bol v móde pred niekoľkými rokmi, preto vôbec nie je zlučiteľný s Kristovým úmyslom. [Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (15. marec 2006)]
Benedikt XVI.
Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho. [Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (30. august 2006)]
Cirkev existuje v ľuďoch. [Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (17. máj 2006)]

Benedikt XVI.
Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. [Prejav v Mníchove (10. september 2007)]
Benedikt XVI.
Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. [Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (22. marec 2006)]
Augustín
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.
Isaac Asimov
Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci. [en: If I am right, then (religious fundamentalists) will not go to Heaven, because there is no Heaven. If they are right, then they will not go to Heaven, because they are hypocrites.]
Kto chce Boha milovať,už ho miluje.
Walther
Věř, ale hleď komu. - Fide, sed cui vide.
Walther von der Vogelweide
Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř.
Jaroslav Vrchlický
Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní.
Voltaire
Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt