Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 11. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.Matka Tereza
Ježíš na vás stále čeká v tichu.
John Lennox
Věřil jsem a stále věřím, že křesťanství nelze padělat. Není to víra navzdory důkazům, je to víra kvůli nim. Ve skutečnosti jsem na Cambridge zjistil, že čím víc jsem vystavoval víru opozici, tím silněji se držela.
Pavel Kosorin
Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem.
Pavel Kosorin
Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je pokoj.
Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu.
Soren Kierkegaard
Vírou se ničeho nevzdávám, naopak vírou všechno získávám, a to ve smyslu slov, že ten, kdo má víru jako zrno hořčičné, může i hory přenášet. -str.42
Ježíš Kristus
Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. -Martin Luther King
Ježíš Kristus
Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - C. S. Lewis v knize K jádru křesťanství
Ježíš Kristus
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. - 2 Kor 5, 19
Myslet si, že žijeme v ateistické době, je omyl. Žijeme v době silné religiozity, ale čím dále méně křesťanské.Nesetkal jsem se ještě nikde s hodnotou, která by byla motivována ateismem. Neznám ani jednu - byť prostou - skladbu či skutek, za kterým by stálo: činím tak z lásky k Boží neexistenci.
Stephen King
Existuje bod, ve kterém je nutno důvěřovat, protože jinak hrozí šílenství.
Robert Francis Kennedy
V každé zemi a v každé době existují lidé, kteří se snaží překážet dějinému pokroku. Obávají se budoucnosti, nedůvěřují současnosti a přejí si jistotu, tak jako pohodlí minulé doby, které ve skutečnosti nebyli a existují pouze v jejich představách.
Winston Churchill
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. (Fámu o tomto údajném Churchillově výroku rozšířil německý ministr propagandy Joseph Goebbels.)
Když síla lásky nahradí lásku k síle, člověk dostane nové jméno - Bůh.
Jan Hus
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)
Viktor Fischl
Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu. Můj rozum a můj smysl pro lidský řád mi nedovolí nevěřit.
Albert Einstein
Pro mne je judaismus, stejně jako všechna ostatní náboženství, ztělesněním nejdětinštějších pověr. Židé, ke kterým mám to potěšení náležet a s kterými jsem si mentálně blízký, nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného.
Santiago Calatrava
Lidé se pokoušeli vykládat Gaudího v termínech pohanství, svobodného zednářství, buddhismu nebo ateismu. Podle mého byl skutečně mužem, který sloužil zbožné ideji. Bohem nebo spíš bohyní, které se Gaudí klaněl, byla architektura sama.
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt